Palupera kütusehoidla

Palupera kütusehoidla (1997-1998.a.)
(keskkonnareostuse likvideerimine in-situ meetodil)

Endisele Nõukogude Liidu armeele kuulunud Palupera kütusehoidla (Suislepa lennuväli) asus Valga maakonnas Puka vallas Valga-Tartu raudteel asuva Palupera raudteejaama lähedal. Palupera kütusehoidla oli lennuväe tagavarakütusehoidla, milles hoiti peamiselt kergemaid kütuseid (bensiin, aviobensiin, aviopetrool). Reostusuuringute alusel (AS Kobras 1993 ja AS Tetra 1996) oli pinnas reostunud naftaproduktidega 4500 - 13000 mg/kg. Saneerimist vajas 2500 m2 pinnast kogumahuga ca 5000 m3.

Nimetatud objektile kuulutati 1997. a riigihankekonkurss, mille võitis AS EcoPro.

Palupera kütusehoidla territooriumil kaevati enim reostunud kohtades pinnas kuni 2 m sügavuselt välja. Väljakaevatud pinnas segati puukoore ja saepuruga ning lisati mikro- ja makroelemente väetise kujul. Peale pinnase segamist paigutati see kaevistesse tagasi ning künti kogu reostunud ala 1 - 1,2 m sügavuselt läbi.

Bioventileerimise protsessis kasutati 15 metallist perforeeritud toru. Torud löödi maasse ca 1,3 - 1,5 m sügavusele, tekitades portatiivsed kaevud. Lisaks pidevale pinnase õhutamisele teisaldati kaevud kolmel korral ja kogu territoorium künti läbi. Peale kündi paigaldati õhutussüsteem tagasi, muutes kaevude asetust. Arvutuslikult pumbati bioventileerimise läbiviimise jooksul pinnasesse 1080 m3 õhku, millest ca 20% moodustav hapnik oksüdeeris otseselt pinnases olevaid naftaprodukte või kiirendas nimetatud reoainete lagunemist mikrobioloogiliste protsesside toimel. Ülejäänud 80% õhku toimis protsessis peamiselt kandegaasina, kandes sügavamatest kihtides olevat reostust kõrgematesse kihtidesse, kus toimusid intensiivsed mikrobioloogilised lagunemisprotsessid.

Regulaarselt võetud proovide analüüsi andmed näitasid, et kõikides võetud proovides oli naftaproduktide sisaldus alla sihtarvu.

1998. a saneerimistööde peamiseks eesmärgiks oli jälgida olukorda kütusehoidla territooriumil ning kobestada pinnapealset kihti kolm korda.