Füüsikalis-keemiline töötlemine

Füüsikalis keemilise töötlemise all mõeldakse ükskõik millist ohtliku aine ohutustamise viisi - neutraliseerimine, stabiliseerimine, eraldamine, purustamine jne või nende erinevaid kombinatsioone.

Enamlevinuteks füüsikalis-keemilisteks töötlemisteks on:

  • neutraliseerimine (alus+hape=sool + vesi)
  • stabiliseerimine (ohtliku aine ohutusse vormi viimine)
  • oksüdeerimine
  • redutseerimine
  • absorbeerimine
  • termiline töötlemine