EcoPro AS - asjatundjad ohtlike jäätmete alal

 

AS EcoPro on pika ajalooga Eesti jäätmekäitlusettevõte. Oleme osutanud kvaliteetset teenust, olenemata majanduslikust või poliitilisest olukorrast.

Tänased märksõnad meie jaoks on töötajate professionaalsus, protsesside tõhusus ja kvaliteet ning meie töös keskkonnakaitsenõuete põhjalik jälgimine.

Praegu haldame kolme jäätmekeskust, millest igaühel on oma eripärad. Need asuvad Tallinnas, Kiviõlis ja Auveres.

Meie keskkonnaeesmärkideks on tagada ettevõtte stabiilne areng, järgides samas säästva arengu põhimõtteid. Püüame vähendada oma tegevuse keskkonnamõju avatud ja usaldusväärses koostöös kõigi huvitatud isikutega. Keskkonnakaitse on integreeritud äriühingu tegevusse ja on osa samaväärsest äriühingu üldjuhtimise süsteemist.