Prügila haldamine

 

AS Ecopro haldab Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse prügilat.

Jäätmete üleandmine prügilasse toimub ainult eelneva kokkuleppe alusel.

Eraisikutelt võetakse vastu ainult eterniiti hinnaga 55,00 EUR/tonn + KM + saastetasu 0,63 EUR/tonn.

Ladestushind muudele prügilakõlbulikele jäätmetele on 55,00 EUR/tonn + KM + saastetasu 29,84 EUR/tonn.

Prügilakõlbulikud jäätmed peavad vastama KKM määruses nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" toodud tingimustele.