Keskkonnareostuse likvideerimine

 

Reostunud pinnase, pinnase- ja põhjavee puhastamine

  • in-situ meetodil
  • väljakaevamine ja ex-situ meetodil
  • pinnase- ja põhjavee puhastamine

 

Reostuskollete likvideerimine

  • mahutiparkide ja katlamajade likvideerimine
  • mahavalgunud (ka avariilised) ohtlike jäätmete kogumine
  • lokaliseeritud (akumuleerunud) reostuskollete likvideerimine
  • prügilate sulgemine