Küttesegud

Küttesegusid valmistatakse erinevatest ohtlikest jäätmetest.

Segusid kasutatakse kõrgetemperatuurilistes tööstuslikes ahjudes kütustena (näiteks Kunda Nordic Tsement).

Küttesegusid tehakse vanaõlide (masuut) ja lahustite baasil.