Ohtlike jäätmete käitlemine

 

  • Ohtlike jäätmete käitluskeskused
  • Saastunud pinnase puhastamine
  • Ohtlike jäätmete prügila
  • Küttesegud
  • Füüsikalis-keemiline töötlemine