Sillaotsa

Sillaotsa (2000-2001)
(keskkonnareostuse likvideerimine, mahutiparkide ja katlamajade likvideerimine)

Järvamaal Paide vallas asuv bituumenibaas rajati 1961. a ning pärast 37aastast tegevust suleti 1998. a septembris. Algusaastail ladustati bituumen paekivist vooderdisega pooleldi maa-alusesse reservuaari, mis hiljem kaeti betoonplaatidega. Kuna kividest laotud seintega bassein ei olnud piisavalt vedelikukindel, imbus osa õlist pinnasesse. Mahutite täitmiskohtade, pumpade ja horisontaalasendis tsisternide all puudusid õlikindlad alused ning seetõttu imbusid pinnasele valgunud/tilkunud naftaproduktid liiva-kruusa kihti. Bituumenibaasis kasutati nii nafta kui ka põlevkivi baasil tehtud tooteid.


Aastal 2000 viis AS EcoPro läbi Sillaotsa bituumenibaasi likvideerimise I etapi. Tööde tulemusena teisaldati ning käideldi nõuetekohaselt ca 245 tonni ohtlikke jäätmeid (masuudi- ja põlevkiviõli jäätmed). Likvideeriti 12 mahutit ja puhastati üks 1000 m3 mahuga mahuti. Mahutite aluselt maa-alalt kaevati välja ning käideldi ca 120 tonni reostunud pinnast.