Tehtud tööd

Aeg

Nimetus

Tegevus

2013-

Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

Koostöös Ekokem Palvelu OY-ga

2012-

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel: Viruvere ABT, Põltsamaa ABT

Endiste ABT jääkreostuste likvideerimine

2012-

Mäekse ja Viraku prügilate sulgemine

Prügilate sulgemine

2010-2011

Turba asula immutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp.

Saastunud pinnase lokaliseerimine (30 750 t) ja saastunud pinnase käitlemine(7 780 t)

2010-2011

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel: Kose Risti ABT, Kose katlamaja

Reostunud pinnase (3 117 t) käitlemine

2008-2011

Tallinnas, Nafta tn jääkreostuse likvideerimine.

Ca 70 000 m3 naftaproduktidega ja PAH-ga reostunud pinnase käitlemine.

2010-2011

Endise Lohusuu ABT jääkreostuse likvideerimine.

Endise ABT territooriumil naftasaadustega reostunud pinnase (200 t) kõrvaldamine ja käitlemine

2010-2011

Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ala puhastamine jääkreostusest.

PCB-ga reostunud pinnase käitlemine (2 490 t) ja nafta-saadustega reostunud pinnase käitlemine (6 900 t)

2010

Randla 6 keskkonnareostuse likvideerimine.

Mahutisette (95 t), reostunud pinnase (160 t) , pumbahoone likvideerimine.

2010

Koonga, Linnumänniku ja Mutsu prügilate sulgemine.

Prügilate sulgemine

2009-2010

Laguja prügila sulgemine II etapp.

Endise laguja prügila sulgemine ca 20 000 m2

2009

Endise Rapla KEK ABT jääkreostuse likvideerimine.

Reostunud pinnase (600 t), põhjavee puhastamine.

2009

Tuudinõmme prügila sulgemine

Prügila sulgemine

2009

Rakke prügila sulgemine

Prügila sulgemine

2008

Haapsalus, Tööstuse 11 maa-ala jääkreostuse likvideerimine.

Reostunud pinnase (320 t) käitlemine.

2006-2007

Tallinna Lennujaama pinnasereostuse likvideerimine.

Reostunud pinnase (5 000 m3) käitlemine.

2006-2007

Marja tn sõjaväeosa jääkreostuse likvideerimine.

Mahutite (6x50 m3) likvideerimine, jäätmete käitlemine, reostunud pinnase puhastamine.