Vanemad ja väiksemad tööd

Vanemad ja väiksemad tööd

Töö nimetus Teostus
Põhja pst 37 reostusuuring 2008
Põhja pst 37 lammutustööde kirjeldus. Ohtlike jäätmete käitlemise kirjeldus 2008
Paldiski mnt 68 katlamaja ökogeloogiauuring 2008
Raadi lennuvälja reostusuuring 2007
Narva mnt 67 maaala reostusuuring 2007
Tallinn Rahumäe tee 3 reostusuuring 2007
Rohu 8a keskonnaseisundi ülevaade 2007
Harjumaa Kiisa alajaama PCB reostus 2007
Tallinn Koskla 7a jääkreostus 2007
Endise Tallinna naftabaasi jääkreostuse likvideerimine Maardus 2007
Kadaka tee 1b saneerimisprojekt 2007
Lahinguteenindustoetuse VÕK "Tagalapataljon" (Marja 4) pinnasereostuse likvideerimine. Aruanne 2007
Suur-Sõjamäe 12 hooneosa 2007
Männiku mürgilao likvideerimine Saare maakonnas, Lümanda vallas, Põlluküla külas 2006
Patareide ja akude uuring 2006
Astangu 19 reostusuuring 2006
Tallinna linna kanalisatsioonisüsteeme ohustavate jääkreostuskollete analüüs 2006
Tallinna joogivehaarde süsteemi valgalal asuvate jääkreostuskollete analüüs 2006
Viru Vangla ehituse ja raudtee vahelise ala reostusuuring 2006
Sõle 72 korteriühistu territooriumil asuva katlamaja likvideerimine 2006
Vaindloo saare reostuse likvideerimine 2006
Läänemaa, Taebla vald, Taebla alevik Taebla aleviku katlamaja masuudihoidla likvideerimine 2006
Järve 4 lammmutusprojekt 2006
Valukoja 1 / Keevise 12 2006
Turba alevikus puiduimmutustehase arseenireostuse kõrvaldamise I etapp 2006
Tallinn, Pärnu mnt 139E 3/4/5/6/7/8 territooriumi reostusuuring 2005
Mustjõe - Merimetsa objekti keskkonnahinnang. Aruanne. 2005
Valukoja 12 reostusuuring 2005
Ämari lennuväebaasi endise kütuselao maa-ala jääkreostuse likvideerimine, V etapp 2005
Tallinnas, Nõmme linnaosas Valdeku 102 territooriumi lammutus - saneerimisprojekt 2005
Narva mnt 65 reostuse likvideerimine 2005
Laguja prügila õlijärve likvideerimise III etapp 2004
Laguja prügila sulgemine 2004
Tallinnas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi analüüs 2004
Varasemate kasutatud rehvide kogumis-ja ümbertöötlemissüsteemi uuringute kaasajastamine 2004
Tartu, Rebase 23a maa-ala põhjavee reostusuuring 2004
Erika tn 4 maa-ala ülevaade ja reostusuuring 2004
Reostusuuring ning reostunud pinnase käitluskava, Tallinnas Peterburi tee 2b/2 2004
Tallinnas, Pirita  Linnaosas Võsa tee 26, saneerimistööde hinnang 2004
Korraldatud jäätmeveo rakendamisega seoses lahendamist vajavad küsimused 2004
Ämari lennuväebaasi endise kütuselao maa-ala jääkreostuse likvideerimine, IV etapp 2004
Kadila raketibaasi jääkreostuse likvideerimine. Lisatööd 2004
Pandivere alamvesikonna eriti suure reostusohtlikkusega vanade väetisehoidlate likvideerimine 2004
Roosna-Alliku, Allikjärve küla väetisehoidla jäätmete likvideerimine 2004
Kose-Risti bituumenireostuse likvideerimine 2004
Kõo asula naftasaaduste mahutite hoidla likvideerimine 2004
Järvamaal Oisu alevikus asuva endise katlamaja mahutipargu likvideerimine 2004
Kareda valla, Peetri asula katlamaja naftasaaduste mahutite likvideerimine 2004
Reostunud pinnase käitluskava, Tallinnas Narva mnt 63-65 2004
Narva mnt 65 reostusuuring 2004
Standardite EVS-EN 12766-1, EVS-EN 12766-2, EVS-EN 61619 tõlkimine ja kohandamine 2004
Laguja prügila õlijärve likvideerimise II etapp 2003
Lagedi prügila sulgemistööd 2003
AS Anne Soojus keskkonnaaudit 2003
Rae vallas, Lagedil, Killustiku 8 territooriumi keskkonnaseisundi hinnang ja ehitusgeoloogiline uuring 2003
Keskkonnakaitseline hinnang, Rae vallas, Jüril Põrguvälja kinnistu ca 3ha suurusele alale 2003
Keskkonnakaitseline hinnang, Rae vallas, Jüril Põrguvälja kinnistu ca 3ha suurusele alale (ing.keelne) 2003
Narva mnt 201a detailplaneeringu keskkonnmõjuhinnang 2003
Narva mnt 201a detailplaneeringu keskkonnmõjuhinnang 2003
Ämari lennuväebaasi endise kütuselao maa-ala jääkreostuse likvideerimine, III etapp 2003
Tallinnas, Rahumäe tee 5a pinnasereostuse likvideerimine 2003
Kadila raketibaasi jääkreostuse likvideerimine 2003
Kohila endise aiandi katlamaja territooriumil asuva masuudihoidla jääkreostuse likvideerimine 2003
Ambla alevikus, Veski 2 asuva endise piimakombinaadi katlamaja likvideerimine 2003
Roosna-Alliku tsentraalkatlamaja küttehoidlas tekkinud reostuse likvideerimine 2003
Laguja prügimäe juues asuva õlijärve likvideerimine pakkumisdok. 2002
Laguja prügila õlijärve likvideerimise I etapp 2002
Omanikuta vananenud põllumajanduskemikaalide ladude likvideerimine Lääne maakonnas 2002
Vanade autorehvide kogumis- ja ümbertöötlemissüsteemi loomine. Vahearuanne 2002
Vanade autorehvide kogumis- ja ümbertöötlemissüsteemi loomine 2002
Vanade autode lammutamisega seotud probleemid ja tasuvusanalüüs 2002
Mustamäe tee 46 saneerimisprojekt 2002
Betooni 28 territooriumi keskkonnaaudit 2002
Betooni 28 territooriumi keskkonnaseisundi hinnang 2002
Türi linnas asuvate kütusehoidlate, Tehnika tn.5 ja Vabriku pst. 4A, keskkonnaseisundi hinnang 2002
Keskkonnakaitseline hinnang Tallinnas, Põhja pst.25 asuvale kinnistule 2002
Keskkonnamõju hinnang. Sadamakaide likvideerimine ja muul-kai rekonstrueerimine Haapsalu Piirivalve Kordoni territooriumil 2002
Harju maakonnas Lagedil Killustiku 8 asuva kinnistu osaline pinnaseuuring 2002
Harju maakonnas Lagedil Killustiku 8 asuva kinnistu osaline pinnaseuuring (ing.keelne) 2002
Keskkonnakaitseline hinnang Lagedil, Killustiku 8 asuvale teedeehituslikule naftabituumeni hoidlale 2002
Lagedi alevikus Killustiku 10 asuva maa-ala keskkonnaaudit 2002
Jääkreostuse ja sadamakaide likvideerimine Haapsalu Piirivalve Kordoni territooriumil 2002
Ämari lennuväebaasi endise kütuselao maa-ala jääkreostuse likvideerimine, II etapp 2002
Nurmsi lennuvälja Keskkonnareostuse likvideerimine 2002
Mustamäe tee 46/46a keskkonnareostuse likvideerimine 2002
Taebla vana katlamaja jääkreostuse likvideerimine 2002
Roosna-Alliku endise piiritusetehase masuudihoidla reostuse likvideerimine 2002
Kose-Uuemõisa kütusehoidla likvideerimine 2002
Haapsalus, Wiedemanni 12 territooriumil asuvate kütusetrasside ja mahutite likvideerimine 2002
Tallinnas, Miinisadama terminaali ja katlamaja reostuse likvideerimine 2002
Tallinnas, Suur-Sõjamäe 4 asuva reostuskolde likvideerimine 2002
Jääkreostuse ja sadamakaide likvideerimine Haapsalu Piirivalve Kordoni territooriumil 2002
Laguja prügimäe juues asuva õlijärve likvideerimine pakkumisdok. 2001
Betooni 28 asuva endise bituumenihoidla keskkonnaseisundi hinnang 2001
Fuuside ladestuskohtade (fuusijärved) keskkonnaohutu sulgemise alternatiivid ja sulgemiskulutused Kohtla-Järve tööstusprügilas 2001
Ämari lennuväebaasi endise kütuselao maa-ala jääkreostuse likvideerimine 2001
Kostivere omavolilise prügila likvideerimine 2001
Sillaotsa (Mäo) bituumenibaasi keskkonnareostuse likvideerimise II etapp 2001
Järva Terminaali jääkreostuse likvideerimine 2001
Paldiski mnt. 247 asuva ladude kompleksi territooriumil põhjavee reostuse kõrvaldamine 2001
Paldiski mnt. 247 asuva ladude kompleksi territooriumil pinnase ja põhjavee reostuse kõrvaldamine 2001
Paldiski mnt. 247 asuva ladude kompleksi territooriumil pinnase reostuse kõrvaldamine 2001
Türi linnas asuva endise katlamaja kütusehoidla keskkonnaseisundi hinnang 2001
Türi linnas asuva endise katlamaja kütusehoidla likvideerimine 2001
Rakvere linna sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine 2001
Tallinnas Laki 22 paikneva Eesti Energia AS-I bensiinitankla likvideerimine 2001
Tallinnas Laki 22 paikneva Eesti Energia AS-I bensiinitankla likvideerimine 2001
Lauliku tn 4A kütusehoidla likvideerimine 2001
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Harju maakond (Anija, Raasiku, Kose, Rae) 2000
Laitse prügila likvideerimine/sulgemine 2000
Harjumaa jäätmekava 2000
Kasutatud autorehvide kogumis- ja taaskasutussüsteemi arendamine ptk.5-6 lõpparuanne 2000
Kasutatud autorehvide kogumis- ja taaskasutussüsteemi arendamine. Lisad 2000
OÜ Hansacom keskkonnaekspertiis 2000
Keskkonnahinnang õlireostuse likvideerimiseks mererannast 2000
Kohila Paberivabriku katlamaja kütusemahutite ümbritseva ala pinnase ja põhjavee reostusuuring 2000
Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2000
Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringuga haaratud maaala keskkonnaseisundi ülevaatus ja hinnang 2000
Keskkonnakaitseline hinnang Ahtri/Lootsi tn. detailplaneeringu osale 2000
AS Ridas Jaht keskkonnaekspertiis 2000
Punane 70a territooriumi reostunud ala pinnase ja põhjavee reostusuuring 2000
OÜ Harbet complementary sampling December 2000 2000
Betooni 19 keskkonnaekspertiis 2000
Pirita jõe saarte detailplaneeringu keskkonnahinnang 2000
Kose tee katlamaja reostuse likvideerimine 2000
Haapsalu raudteejaama vastas olevate naftajääkidega basseinide likvideerimine ja jäätmete käitlus 2000
Haapsalu linnas, Paralepas, Ungru tee ääres, vana raudtee kõrval asuvate kütusemahutite likvideerimine 2000
Paide kesklinna katlamaja reostuse likvideerimine 2000
Kose-Uuemõisa maa-aluse õlihoidla likvideerimine 2000
Spithami kütusereostus likvideerimine 2000
Kreutzwaldi 14 asuva reostuskolde likvideerimine 2000
Ohtlike jäätmete likvideerimine Klooga sõjaväeosa territooriumil 2000
Paide naftabaasi reostuse likvideerimine 2000
Kostivere omavolilise prügila hooldustööd 2000
Sillaotsa (Mäo) bituumenibaasi keskkonnareostuse likvideerimise I etapp 2000
Saku jäätmehoidla sulgemine ja üleandmine 1999
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski ohtlike jäätmete hoidlas jäätmete käitlemise korraldamine (01.01.99-19.07.99) 1999
Riigihanke konkurss pakkumine Paldiski ohtlike jäätmete hoidla operaatorfirma leidmiseks 1999
Keila-Joa raketibaasi põhjavee samiinireostuse seire 1999
Keila-Joa  raketibaasi täiendav seire 1999
Järva maakonnas Türi linnas asuva 25m3 pestitsiididega täidetud mahuti likvideerimine ja pestitsiide kogumine ja ümberladustamine Roosna ja Koru hoidlast 1999
Valgamaal mahajäetud pestitsiidiladude likvideerimine 1999
Tallinnas asuvate endiste NSVL sõjaväeobjektide keskkonnahinnang 1999
Tallinna Mereväebaasi (Miinisadama) katlamaja ja terminaali keskkonnareostuse hinnangu koostamine 1999
Männiku sõjaväeosade keskkonnakahjustuste hindamine 1999
AS Nakro tööstusjäätmete prügila uuringud 1999
Kasutatud autorehvide kogumis- ja taaskasutussüsteemi arendamine ptk.1-4 lõpparuanne 1999
Tondi endise sõjaväelinnaku maaala detailplaneeringu keskkonnaekpertiis 1999
Tallinnas, Kose tee 9 asuva endise sõjaväeosa (Scheeli mõis) naftareostuse likvideerimise I etapp 1999
Haapsalu lennuvälja reostunud pinnase puhastamine 1999
Paldiski Lõunasadama pinnasereostuse likvideerimine 1999
Männiku polügoonil õlireostuse likvideerimine 1999
Naissaare Põhjaküla diiseljõujaama pinnasereostuse likvideerimine 1999
Naissaare Lõunaküla pinnasereostuse likvideerimine 1999
Oonga õlijääkide hoidla likvideerimine 1999
Noole 6/8 õlireostuse lokaliseerimine 1999
Noole 6/8 õlireostuse likvideerimine 1999
Ahtri/Lootsi tn. 7 hoonete lähedal asuva endise N. Liidu sõjaväe poolt mahajäetud kütusehoidla likvideerimine 1999
Peterburi mnt. rajatavalt bensiinijaama territooriumilt pinnasereostuse likvideerimine 1999
Vedelate ohtlike jäätmete põletusseade. Eskiisprojekt 1999
Saku jäätmehoidla hooldamine, jäätmete käitlemine ja jäätmehoidla järkjärguline likvideerimine 1998
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski ohtlike jäätmete hoidlas seire läbiviimine 1998
Paldiski jäätmehoidla. Ohtlike jäätmete käitlemine 1998
Paldiski jäätmehoidla. Ettevalmistustööd Paldiski jäätmehoidlas Saku sõjaväejäätmete lao ümberladustamiseks 1998
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski ohtlike jäätmete hoidla tegevusaruanne 1998
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski ohtlike jäätmete hoidlas valve korraldamine 1998
Keila-Joa  raketibaasi samiinireostuse likvideerimine 1998
Keila-Joa  raketibaasi põhjavee seire 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Aaspere, Karulõpe, Muuga, Rahkla, Piibe, Emumäe, Arkna, Rauasoo) 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Käru, Simuna, Roela, Vinni, Linnuse) 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Roosna, Jootme, Pruuna, Jäneda, Roosna-Alliku, Koru) 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Imavere, Ramma, Kabala, Saareotsa, Tarbija, Sargvere) 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Jõgeva maakond (Kaude, Vaiatu, Põltsamaa) 1998
Põllumajandusmürkide käitlemine (Jüri, Urvaste, Saku) (ei avalikusta) 1998
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Harju maakond (Anija, Keila, Kose, Kuusalu, Kõue, Loksa, Padise, Rae, Saku, Saue, Viimsi) 1998
Põllumajandusmürgid. Peremeheta pestitsiidiladudes pinnaseseire korraldamine 1998
Pestitsiidide käitlemine 1998
Lubja lao keskkonnauuringud 1998
Tallinn-Tartu maantee 18.6 km piirkonna mahasõidu keskkonnaekspertiis 1998
Tallinnas Jõe tn. 4 maa-ala jäätmekäitluskava 1998
Paldiski Lõunasadama kaadmiumreostuse uuringud ja jäätmete kogumine 1998
Palupera kütusehoidla pinnasereostuse likvideerimine 1998
Pääsküla sõjaväeobjektil keskkonnareostuse likvideerimine 1998
Raadi raketibaasi samiinihoidla likvideerimine (tööprojekt) 1998
Raadi raketibaasi samiinihoidla likvideerimine (aruanne) 1998
Haapsalu lennuvälja reostunud pinnase puhastamine 1998
Valga Teedevalitsuse Tsirguliina asfaltbetoonitehase territooriumil oleva masuudiga reostunud pinnase puhastamise tööprojekt 1998
Vedelate sõjaväejäätmete pakendamine 1998
Sõjaväejäätmete käitlemine nende suunamiseks teisese toormena kaitsejõudude kasutusse 1998
25 tonni naatriumperoksiidi kahjustamine 1998
Naissaare reostunud pinnase puhastamine 1998
Naissaare  põhjavee ja pinnasevee seire korraldamine 1998
Naissaare looduspargis ohtlike sõjaväejäätmete kogumine 1998
Naissaare Põhjaküla naftareostuse uuringud 1998
Naissaare Põhjaküla diiseljõujaama mahutipargi likvideerimine ja reostunud pinnase puhastamine 1998
Jäätmete liikumine Saku jäätmehoidlas 1997.a. 1997
Saku jäätmehoidla korrastamine, hooldamine ja jäätmete edasine käitlemine 1997.a 1997
Keila-Joa raketibaasi samiini- ja naftareostuse likvideerimine 1997
Keila-Joa  raketibaasi põhjavee seire 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Rapla maakond (OÜ Mahtra, Ü Keskuse, Ü Agroteenindus, Wickeli talu, Järvakandi PMÜ, Ü Velise) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Rapla maakond (Kodila, Purila, Kehtna) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Rapla maakond (Sipa, Avaste, Paeküla, kuusiku, Kädva) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne maakond (Kiltsi, Kõrgemäe, Rästa) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Udeva) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Hiiu maakond (Ala, Külamaa) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Ulvi, Põlula, Linnuse) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Ubja, Varudi, Võhmuta, Hulja, Vohnja) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Vao, Müüriku/Koonu, Triigi, Inju) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Pärnu maakond (Tihemetsa) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Pärnu maakond (Kaisma, Lõpe, Häädemeeste, Tali, Surju, Uulu, Massiaru) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Pärnu maakond (Selja, Pärnjõe, Vihtra, Audru, Jõõpre, AS Edda) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Valga maakond (Esimene Mai, Kolmi, Nõuni, Keeni, Taagepera, Karula, Otepää, Tõrva, Puka, Sangaste, EPT Tsirguliina) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Valga maakond. Granosaan. 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Lääne-Viru maakond (Lasila, Põdrangu, Kalevipoja, Haljala, Nõmmküla) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Seidla, Tammsaare) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Türi-Alliku, Kaarnasoo, Äiamaa) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Lõõla, Prandi, Päinurme) 1997
Põllumajandusmürkide kogumine ja ümberladustamine. Järva maakond (Udeva) 1997
Põllumajandusmürkide ladude ülevaatamine ja tundmatute pestitsiidide identifitseerimine. Harju maakond (Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Kõue, Loksa, Nissi, padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue, Vasalemma, Viimisi) 1997
Põllumajandusmürkide ladude kaardid 1997
Epler&Lorenz AS keskkonnavatavuseaudit 1997
Norma AS keskkonnakorraldussüsteemi audit 1997
Individuaalsete keemiakaitsepakkide IPP-8 transport ja utiliseerimine 1997
Gaasimaskide ja väikelaste kaitsekambrite transport ja utiliseerimine 1997
7 km ehk Metsniku raketibaasis samiinihoidla likvideerimine 1997
Ohtlike jäätmete koristamine Järvamaa endistelt sõjaväeobjektidelt 1997
Sõjaväekahjustuste likvideerimine Viimsi vallas Aiaotsa külas 1997
Masuudireostuse likvideerimine Varbola katlamaja juures 1997
Palupera kütusehoidla pinnasereostuse likvideerimine 1997
Tapassaare raketibaasi samiinireostuse likvideerimine 1997
Raadi lennuvälja elavhõbedalampide kahjutustamine 1997
Raadi lennuväljal melanzi utiliseerimise tehnoloogiline kava 1997
Haapsalu lennuvälja reostunud pinnase puhastamine 1997
Täiendavad tööd Naissaare sõjaväereostuse likvideerimiseks 1997
Saku jäätmehoidla korrastamine, hooldamine ja jäätmete edasine käitlemine 1996.a 1996
Saku (Pähklimäe) jäätmehoidlas ohtlike jäätmete käitlemine 1996
Paldiski jäätmehoidla. Kasutamisskeemid ja  arengukava 1996
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski autobaasi-laohoone (jäätmehoidla) korrastamine 1996
Keila-Joa raketibaasi samiini- ja naftareostuse likvideerimine 1996
Ohtlike jäätmete koguste hindamine ja koristamine Ida-Virumaa sõjaväeobjektidelt (Saka, Udria, Voka, Ontika) 1996
Möldre ja Veski kvartalite detailplaneeringu keskkonnakaitseline ekspertii 1996
Saneerimistööd Kose tee 9 asuval endisel sõjaväeobjektil 1996
114 tuhande gaasimaski utiliseerimine ja 134 tuhande individuaalse keemiakaitsepaketi kogumine maakondadest ja ladustamine Saku jäätmehoidlasse 1996
114 tuhande gaasimaski utiliseerimine ja 134 tuhande individuaalse keemiakaitsepaketi kogumine maakondadest ja ladustamine Saku jäätmehoidlasse. Lisad 1996
EV Kaitsejõudude ladudes Tapal oleva diklooretaani ümberladustamine 1996
Endisel Vene relvajõudude objektil ( Marati 6 ) pinnasereostuse likvideerimine 1996
Ohtlike jäätmete koristamine Laagri sidekeskuses, Tänassilma sideväeosas, Kanamaa antenniväljal ja Pääsküla maapealses juhtimiskeskuses 1996
19 klooriballooni utiliseerimine 1996
Ohtlike jäätmete koristamine Pääsküla maa-aluses juhtimiskeskuses 1996
Ohtlike jäätmete koristamine Humala sideväeosast 1996
Ohtlike jäätmete koristamine Pärnu lennuväljalt 1996
Ohtlike jäätmete koristamine Haapsalu (Paralepa) lennuväljalt 1996
Naissaare reostunud pinnase puhastamine 1996
Juhend ohtlike jäätmete käitlemiseks Saku ja Maramaa jäätmeladudes 1995
Saku jäätmehoidla korrastamine, hooldamine ja jäätmete edasine käitlemine 1995.a 1995
Paldiski jäätmehoidla. Ettevalmistustööd Paldiski endise autobaasi hoone kasutamiseks ohtlike jäätmete ladustamiseks ja käitlemiseks 1995
Paldiski jäätmehoidla. Paldiski sõjaväejäätmete lao uste taastamine 1995
Vaatluspuuraukude rajamine Paldiski autobaas-lao territooriumil 1995
Keila-Joa raketibaasi samiini leviku tõkestamine ja bioremediatsioonitööd 1995
Samiinireostuse leviku tõkestamine Keila-Joa raketibaasis 1995
Keila-Joa raketibaasi samiinireostuse likvideerimise programm 1995
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski tuumaobjekti territooriumil 1995
Endise NSVL sõjaväe poolt EV keskkonnale tekitatud keskkonnakahjustuste koondaruanne 1995
Endise NSVL sõjaväe poolt EV keskkonnale tekitatud keskkonnakahjustuste koondaruanne lisad 1-6 1995
Endise NSVL sõjaväe poolt EV looduskeskkonnale tekitatud kahjustuste hindamine ja likvideerimine (koondaruanne) 1995
Endise NSVL sõjaväe poolt EV keskkonnale tekitatud keskkonnakahjustuste koondaruanne, lisad 2-6 1995
Ohtlike jäätmete ( I ja II ohuklass) koguste täpsustamine Lääne-, Pärnu-, ja Harjumaa endistel sõjaväeobjektidel 1995
Naftareostuse uuringud 11 sõjaväeobjektil 1995
Keskkonnakahjustuste hindamine Lennusadama territooriumil ja jäätmete utiliseerimine 1995
Samiinireostuse hindamine Rooni I raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Sangaste raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Raudalu raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Tapassaare raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Leetse II raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Rakvere raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Uniküla raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Tartu raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Rõngu raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Dejevo raketibaasi territooriumil 1995
Samiinireostuse hindamine Männiku divisjoni territooriumil 1995
Tallinna Mereväebaasi kanalisatsiooni uuringud 1995
Tselluloosi ja paberi  AS  "Horizon" tehase õhu- ja veepuhastusseadmete tehniline ekspertiis 1995
Möldre kvartalite detailplaneeringu keskkonnakaitseline ekspertiis 1995
Samiinireostuse hindamine Haapsalu (Paralepa, Pullapää) endise lennuvälja territooriumil 1995
Männiku tankodroomi saneerimistööd 1995
Täiendavad saneerimistööd Männiku ladudes ja tankodroomil 1995
Ohtlike jäätmete koristamine Männiku ladudes 1995
Paldiski mereväeladude saneerimine 1995
Endise sõjaväeobjekti Paldiski Lõunasadama koristamine ohtlikest kemikaalidest 1995
Plahvatusohtlike jäätmete koristamine Paldiski mereväeladudest 1995
Paldiski lähedal asuva endise radiatsioonikindla pumbamaja puurkaevu (nr.56) tamponeerimine 1995
Täiendavad tööd Paldiski tuumajaama territooriumi puhastamiseks ohtlikest jäätmetest 1995
Lääne- ja Ida-Viru maakonna endistes sõjaväeosades asuvate keskkonnaohtlike jäätmete ladustamine Saku jäätmehoidlasse 1995
Leeliseliste söövituslahuste regenereerimine elektrolüüsi teel 1995
Saku jäätmehoidla korrastamine, hooldamine ja jäätmete edasine käitlemine 1994.a 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Tondi motoriseeritud jalaväepolgu territooriumil 1994
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Lüganuse raketibaasis 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski mereväeladude territooriumil 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski allveelaevnike õppekeskuse territooriumil 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski distsiplinaarpataljoni territooriumil 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski sõjaväeobjektidel, Paldiski kasarmud ja lasteaed 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Harilaiul 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Vilsandi loodeosas 1994
Keskkonnakahjustuste hindamine Kihelkonna piirivalvekordonis 1994
Paldiski allveelaevnike õppekeskuse saneerimine 1994
Puurkaevude tamponeerimine Suur-Sõjamäe tn. 23 territooriumil 1994
Lubja kemikaalide lao saneerimine 1994
Tondi sõjaväeosa saneerimine 1994
Ohtlike jäätmete koristamine Paldiski objektidelt 1994
Ohtlike jäätmete koristamine Aruküla mereväeladudes 1994
Esmaste abinõude rakendamine reostuse edasise leviku tõkestamiseks Keila-Joa raketibaasis 1993
Keila-Joa raketibaasi keskkonnakahjustuste inventariseerimine 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Humala sideväeosas 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Muraste raketibaasis 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Pääsküla maa-aluses juhtimiskeskuses 1993
Kopli tänava sõjaväeosa nr. 98622 keskkonnakahjustuste inventariseerimine 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Paldiski (Leetse I) raketibaasis 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Paldiski (Leetse II) raketibaasis 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Aruküla mereväeladudes 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Juminda raketibaasis 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Kuusiku lennuväljal 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Valingu juhtimiskeskuses 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine  Laagri sidekeskuses 1993
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski sõjaväeobjektidel, Paldiski piirivalveõppekeskus 1993
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski sõjaväeobjektidel, Paldiski betoontoodete tehas 1993
Keskkonnakahjustuste hindamine Paldiski sõjaväeobjektidel, Paldiski piirivalvekordonis 1993
Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Lubja kemikaalide laos 1993
Nafta- ja õlimahutite tühjendamine ning jääkide utiliseerimine Viimsi poolsaare sõjaväeobjektidel 1993
Kemikaalide identifitseerimine ja ümberladustamine Muraste raketibaasis 1993
Randvere kütuselaos lahtise õli koristamine ja utiliseerimine ning reostuse leviku täpsustamine 1993
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Viimsi antennivälja inventariseerimine 1992
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Viimsi sideväeosa ja luurekeskuse inventariseerimine 1992
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Pringi asula sõjaväeobjektide inventariseerimine 1992
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Miiduranna sideväeosa inventariseerimine 1992
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Püünsi sõjaväelasketiiru inventariseerimine 1992
Viimsi poolsaarel asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Leppneeme piirivalvekordoni inventariseerimine 1992
Pääsküla sideväeosas looduskeskkonnale tekitatud kahjude inventariseerimine. Tännasilma sideväeosa inventariseerimine 1992
Pääsküla sideväeosas looduskeskkonnale tekitatud kahjude inventariseerimine Kanama antennivälja inventariseerimine 1992
Harju maakonnas asunud sõjaväeosade looduskahjustuste arvelevõtmine Pääsküla juhtimiskeskuse inventariseerimine 1992
Raudalu raketibaasis paiknenud endise NL sõjaväeosa poolt Eesti Vabariigi looduskeskkonnale tekitatud kahjude inventariseerimine 1992