Firmast

AS EcoPro on pika ajalooga Eesti jäätmekäitlusettevõte. Oleme osutanud kvaliteetset teenust, olenemata majanduslikust või poliitilisest olukorrast.

Tänased märksõnad meie jaoks on töötajate professionaalsus, protsesside tõhusus ja kvaliteet ning meie töös keskkonnakaitsenõuete põhjalik jälgimine.

Praegu haldame mitmeid jäätmekeskusi, millest igaühel on oma eripärad.

Meie keskkonnaeesmärkideks on tagada ettevõtte stabiilne areng, järgides samas säästva arengu põhimõtteid. Püüame vähendada oma tegevuse keskkonnamõju avatud ja usaldusväärses koostöös kõigi huvitatud isikutega. Keskkonnakaitse on integreeritud äriühingu tegevusse ja on osa samaväärsest äriühingu üldjuhtimise süsteemist.

AS Ecopro on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja Eesti Kaubandustööstuskoja liige

Teenused

KESKKONNAREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

• Reostusuuringute läbiviimine
• Saneerimisprojektide koostamine
• Avariiliste reostuste likvideerimine
• Mahutiparkide ja katlamajade likvideerimine
• Jääkreostuste likvideerimine
• In-situ ja ex-situ pinnase puhastamine
• Konsultatsioonid

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEMINE

• Ohtlike jäätmete käitluskeskuste haldamine
• Saastunud pinnase puhastamine
• Ohtlike jäätmete prügila haldamine
• Ohtlike jäätmete kogumine ja transport
• Jäätmete taaskasutamine
• Konsultatsioonid

Teenused


Keskkonnareostuse likvideerimine

• Reostusuuringute läbiviimine
• Saneerimisprojektide koostamine
• Avariiliste reostuste likvideerimine
• Mahutiparkide ja katlamajade likvideerimine
• Jääkreostuste likvideerimine
• In-situ ja ex-situ pinnase puhastamine
• Konsultatsioonid


Ohtlike jäätmete käitlemine

• Ohtlike jäätmete käitluskeskuste haldamine
• Saastunud pinnase puhastamine
• Ohtlike jäätmete prügila haldamine
• Ohtlike jäätmete kogumine ja transport
• Jäätmete taaskasutamine
• Konsultatsioonid

Kontakt

Keskused avatud:

AS EcoPro

Tallinna Jäätmekäitluskeskus

Tallinna Jäätmekäitluskeskus

Kiviõli Jäätmete Taaskasutuskeskus

Kiviõli Jäätmete Taaskasutuskeskus

Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus

Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus